Creëer liquide middelen, waarmee je jouw onderneming een boost kan geven!

Met een Sale & Lease Back kan je investeren… renoveren…herfinancieren…

Je eigen pand in een Sale & Lease Back (met terugkoopoptie)

Wat is Sale & Lease Back (met terugkoopoptie)

In tijden van economische bloei maken ondernemers meestal winst en beschikken ze over voldoende financiële middelen om hun zaak verder uit te bouwen. In tijden van crisis en recessie is dat helaas vaak anders.
Wat moet je doen als je plots financiële problemen ervaart en je snel liquide middelen nodig hebt om bijv. schulden af te lossen? Of wat als het niet meer lukt om je krediet aan de bank terug te betalen?
Wat als jouw onderneming een boost nodig heeft? Of je showroom of winkel een facelift? En de bank wil niet meegaan in je verhaal?
Als je eigenaar bent van een pand, dan kan er via een Sale & Lease Back op een snelle en veilige manier cash flow worden vrijgemaakt. Het grote voordeel van deze vorm van financiering is dat je economisch eigenaar blijft van je pand en dat je te allen tijde je terugkoopoptie kan lichten.

Voordelen van Sale & Lease Back

•    Je krijgt op een snelle en veilige manier toegang tot cash flow
•    Je krijgt persoonlijk advies, begeleiding en opvolging
•    Jouw maandelijkse vergoeding is een (gedeeltelijk) aftrekbare kost
•    Je blijft economisch eigenaar van je pand en kan het te allen tijde terugkopen
•    Je kan je pand terugkopen aan een bedrag dat jij vooraf met ons vastlegt
•    Je krijgt een grote flexibiliteit inzake termijnen
•    We bieden jou een overdraagbare aankoopoptie
•    Je kan rekenen op een notariële tussenkomst in elk dossier

Hoe gaat dit in zijn werk

1. Bij een Sale & Lease Back kijken we in eerste instantie naar de waarde van je pand. Daarnaast bespreken we samen hoeveel liquide middelen je wenst vrij te maken.
2. Je blijft daarbij economisch eigenaar van het pand en blijft het pand gebruiken. In functie van een aantal parameters (waarde pand, bedrag dat je van ons ontvangt, termijn en terugkoopsom) bepalen wij een vaste, maandelijkse vergoeding voor jou. Wat de termijn betreft, bieden wij jou diverse mogelijkheden aan.
3. Na een succesvol traject van maandelijkse aflossingen eindigt jouw contract bij ons door het lichten van de terugkoopoptie. Het bedrag van de terugkoopoptie bepalen we vooraf samen met jou. Je wordt op dat moment terug eigenaar van je pand.

Neem contact op en word eigenaar.